Innovation and Quality as Factors Determining the Competitiveness of Tractors and Agricultural Machines Manufacturers

Abstract
W pracy na podstawie studiów literatury przedmiotu przedstawiono innowacje i jakość jako czynniki decydujący o konkurencyjności producentów ciągników i maszyn rolniczych. Maszyny rolnicze, jak każde wyroby, można poddać ogólnej ocenie jakości, która winna uwzględniać przede wszystkim, wskaźniki jakości pracy, kryteria ekonomiczne, ergonomiczne i bezpieczeństwo obsługi. Wykazano iż producenci by zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku i sprostać oczekiwaniom nabywców muszą ukierunkować swoje działania na jakość. Jednym z kierunków uzyskania wysokiej jakości jest stosowanie innowacyjnych rozwiązań. In this paper based on the study of the literature shows the innovation and quality as factors determining the competitiveness of manufacturers of tractors and agricultural machinery. Agricultural machinery, like all products, may be subject to overall evaluation of quality, which should take into account first of all, indicators of job quality, economic criteria, ergonomics and operational safety. It has been shown that the manufacturers to increase order to increase their competitiveness in the market and meet the needs of customers manufacturers must focus their efforts on quality. The use of innovative solutions is one of the ways to obtain high quality.
Description
W pracy na podstawie studiów literatury przedmiotu przedstawiono innowacje i jakość jako czynniki decydujący o konkurencyjności producentów ciągników i maszyn rolniczych. Maszyny rolnicze, jak każde wyroby, można poddać ogólnej ocenie jakości, która winna uwzględniać przede wszystkim, wskaźniki jakości pracy, kryteria ekonomiczne, ergonomiczne i bezpieczeństwo obsługi. Wykazano iż producenci by zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku i sprostać oczekiwaniom nabywców muszą ukierunkować swoje działania na jakość. Jednym z kierunków uzyskania wysokiej jakości jest stosowanie innowacyjnych rozwiązań.
Keywords
Citation
Areshko D.M., Izdebski W., Sajganov A.S., Skudlarski J., Zając S., 2013, Innovation and quality as factors determining the competitiveness of tractors and agricultural machines manufacturers, Сборник IV Международнoй Научно-Практическoй Конференции „Перспективы нновационного развития Республики Беларусь” Brześć, 25-26 kwietnia, s.107-108
Belongs to collection