Banki spółdzielcze w strukturze izb przemysłowo-handlowych (1927-1950)

Abstract
W artykule przedstawiono relacje zachodzące między dwoma jakże różnymi instytucjami: bankami spółdzielczymi a izbami przemysłowo - handlowymi. Zakres czasowy pracy objął lata 1927 - 1950, tj. od daty uchwalenia rozporządzenia o izbach przemysłowo - handlowych do czasu jego uchylenia i co za tym idzie likwidacji izb oraz ich Związku. Objęto w ten sposób cały okres istnienia na obszarze Polski jednolitych instytucji samorządu przemysłowo-handlowego (samorządu gospodarczego). Skupiono się przede wszystkim na umiejscowieniu banków spółdzielczych w strukturze izb. Zwrócono również uwagę na przemiany jakim podlegały zarówno izby, jak i banki w okresie II RP, okupacji (na terenie Generalnego Gubernatorstwa) oraz w czasach Polski Ludowej. Wymieniono również różnych przedstawicieli bankowości, którzy zajmowali istotne miejsce wśród działaczy samorządu gospodarczego. W pracy oparto się nie tylko na literaturze przedmiotu (pozycjach książkowych oraz artykułach z czasopism), ale także na wynikach badań archiwalnych i kwerendy bibliotecznej, uwzględniającej różnorodne źródła drukowane.
Description
Keywords
Citation
K. Dąbrowski, Banki spółdzielcze w strukturze izb przemysłowo-handlowych (1927-1950), [w:] Prawne i ekonomiczne problemy funkcjonowania spółdzielczości finansowej na przełomie XX i XXI wieku, red. P. Ruczkowski, B. Rutkowski, Kielce 2011