Przestrzenie emocji. Oblicza kapitalizmu w "Lalce" Bolesława Prusa

Abstract
Niniejsza praca stawia sobie za zadanie reinterpretację powieści Bolesława Prusa "Lalka" za pomocą wykorzystania nowych koncepcji socjologicznych. Podstawą reinterpretacji jest tu teoria afektów Frédérica Lordona, zaprezentowana przez niego w książce "Kapitalizm, niewola i pragnienie. Marks i Spinoza", analizująca relacje międzyludzkie i międzyklasowe z perspektywy werbunku emocjonalnego. Książka Prusa konfrontowana będzie zarówno z teorią Lordona, jak i dziewiętnastowiecznymi dyskusjami modernizacyjnymi. Poza modernizacją, kluczowymi kategoriami analizy będą również emocje oraz przestrzeń, w której zachodzą – tu lektura analizowana będzie pod kątem teorii rozwoju kapitalizmu, zaprezentowanej w książce "Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja" przez Davida Harveya.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection