Recenzja: Andrzej Zybała, Polityki publiczne. Doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i w innych krajach. Jak działa państwo, gdy zamierza/chce/musi rozwiązać zbiorowe problemy swoich obywateli?, KSAP, Warszawa 2012, ss. 377

Abstract
Description
Keywords
Citation
K. Dąbrowski, recenzja: Andrzej Zybała, Polityki publiczne. Doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i w innych krajach. Jak działa państwo, gdy zamierza/chce/musi rozwiązać zbiorowe problemy swoich obywateli?, KSAP, Warszawa 2012, ss. 377, [w:] „Annales UMCS s. K” 2013, vol. 20, iss. 2.
Belongs to collection