K. Dąbrowski, Recenzja: Piotr Buława, Karolina Szmit, Ekonomiczna analiza prawa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, ss. 207

Abstract
Description
Keywords
Citation
K. Dąbrowski, Recenzja: Piotr Buława, Karolina Szmit, Ekonomiczna analiza prawa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, ss. 207, [w:] "Zeszyty Naukowe WWSE" 2014, zesz. 52.
Belongs to collection