Romantyzm między „naiwną” aprobatą a filozoficznym (roz)rachunkiem

Abstract
Description
Keywords
Citation
Wprowadzenie. Romantyzm między „naiwną” aprobatą a filozoficznym (roz)rachunkiem, [w:] M. Kruszelnicki, W. Kruszelnicki (red.), Nietzsche i romantyzm, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2013, s. 13-28.
Belongs to collection