Rola nauczyciela akademickiego w aktywizowaniu rozwoju studentów

Abstract
Niniejszy artykuł odwołuje się do analizy pracy dydaktycznej nauczyciela pod kątem przyjętych kompetencji nauczyciela (merytoryczne, metodyczne i psychologiczne), stylów nauczania – uczenia się (styl demokratyczny, autorytarny, liberalny) oraz metod nauczania (metody podające, problemowe, eksponujące, praktyczne), form i środków dydaktycznych, które warunkują rozwój aktywności studenta. Należy jednak pamiętać, ze wiele także zależy od osobowości studenta, na którą składają się: motywacja, zainteresowania, przyjęte postawy i emocje. A na wymienione powyżej struktury osobowości nauczyciel akademicki w pracy dydaktycznej nie zawsze ma wpływ.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection