Formy kształcenia ustawicznego w środowisku akademickim

Abstract
Kształcenie ustawiczne staje się coraz bardziej popularnym terminem, nie tylko w obszarze edukacji, ale także w debatach politycznych. Wskazywane jest jako jeden z ważniejszych czynników zmiany edukacyjnej i społecznej. Autorka wskazuje, że termin ten jest rozumiany różnie, a często nawet w sposób mocno zawężony, co niesie ze sobą konsekwencje dla polityki oświatowej i praktyki edukacyjnej. Dalej analizuje formy kształcenia ustawicznego w pionie i w poziomie realizowane w polskich uczelniach.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection