Kultura studiowania

Abstract
Studiowanie wiąże się z wejściem w nowe środowisko społeczne, z uczestniczeniem oraz współtworzeniem kultury akademickiej. Studiowanie polega w dużej części na samodzielnej pracy uczącego się i na jego autonomii wyrażającej się w odpowiedzialności za swój rozwój, za swoje wybory, za jakość uczenia się oraz za jego efekty. To również pełnienie pewnej roli społecznej, w której normy postępowania, styl bycia, wartości prezentowane przez studiującego wynikają z identyfikowania się przynależności do społeczności akademickiej. Niestety wraz z umasowieniem studiów elitarność studiowania zanika, a obyczaj akademicki nie stanowi niezawodnego wyróżnika tej grupy społecznej.
Description
Keywords
Citation
Dorota Ciechanowska, Kultura studiowania, [w] Proces kształcenia akademickiego studenta , red. D. Ciechanowska