Local development – the definition aspect in the 21st century

Abstract
The purpose of the article is to present a definition of development in the local view. The first section treats the concept of locality, while the second section concentrates on a review of definitions of local development in Polish literature from the viewpoint of the entity criterion, i.e. local communities and from that of the activity criterion, i.e. perceived as a process of transformation.
Description
Celem prezentowanego artykułu jest przedstawienie definicji rozwoju w ujęciu lokalnym. W części pierwszej odniesiono się do pojęcia lokalności, natomiast część druga skupia się na przeglądzie definicji rozwoju lokalnego w literaturze polskiej z punktu widzenia kryterium podmiotowego, czyli społeczności lokalnych oraz czynnościowego czyli jako procesu zmian.
Keywords
Citation
Belongs to collection