Organizacja pracy biurowej w teorii zarządzania dwudziestolecia międzywojennego

Abstract
Zarządzanie naukowe zajmowało się głównie wydajnością pracy, czyli poprawą wyników osiąganych przez poszczególnych pracowników i dotyczyło głównie sfery produkcji. Z czasem zauważono, że swoiste systemy produkcyjne istnieją nie tylko w organizacjach wytwórczych ale i administracyjno – usługowych. Pojawiła się więc konieczność adaptacji naukowego zarządzania do innych obszarów zorganizowanej działalności ludzkiej. W świetle takich przemian w okresie dwudziestolecia międzywojennego, w tym również w Polsce, nastąpił właśnie zwrot w analizie kwestii naukowego zarządzania i przeniesienie zainteresowań z przemysłu na zagadnienia pracy biurowej, co jest przedmiotem niniejszego opracowania.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection