Pomiędzy tabu a pornografią. Graficzne reprezentacje śmierci w prasie

Abstract
In much-cited essay ‘The Pornography of Death’, Goeffrey Gorer argued that, since the twentieth century, death had exchanged positions with sex as the taboo subject. Nevertheless, its portrayals had not completely disappeared, but rather re-appeared in the form of entertainment genre - viewed as pornographic because of its brutality, exploitation, and distance from emotions like grief. This seminal claims are updated with a discussion of the relation between taboo and pornography in the context of contemporary media images of actual death. Examining the photographic coverage of death in one of the leading national Polish newspaper (also, compared to one German and one Australian), the article follows such questions as: How actually visible and present is death? How confrontational is that coverage? Does the news media participate in or challenge modern death taboo? Is there still much to value in Gorer’s argument in this context?

W szeroko cytowanej pracy pt. The Pornography of Death, Goeffrey Gorer argumentował, że w XX w. śmierć zajęła miejsce seksualności jako temat tabu. Pomimo tego, obrazy umierania i śmierci nie zniknęły całkowicie, a raczej powróciły w bardziej rozrywkowej formie – postrzeganej przez niego jako pornograficzna, z powodu jej brutalności, nieprzyzwoitości oraz wymazywania związanych z żałobą emocji takich, jak smutek i żal. Artykuł na nowo podejmuje owe klasyczne tezy, poddając dyskusji temat relacji pomiędzy tabu a pornografią w kontekście współczesnych medialnych obrazów faktycznych przypadków śmierci. Analizując (w porównaniu do gazet z Niemiec i Australii) graficzne reprezentacje śmierci pochodzące z jednego z wiodących ogólnopolskich dzienników drukowanych, artykuł podąża za takimi pytaniami, jak: W jaki właściwie sposób śmierć zostaje uwidoczniona i uobecniona? Jak bezpośredni i konfrontacyjny jest to przekaz? Czy media informacyjne podtrzymują czy raczej podważają nowoczesne tabu śmierci? Czy w tym kontekście argumenty Gorera nadal zachowują swoją wartość?
Description
Tekst artykułu z zamieszczoną na końcu tabelą.
Citation
Belongs to collection