Projekt regionalnych strategii rozwojowych dla poszczególnych grup gospodarstw rolnych

Abstract
Cel główny regionalnych strategii rozwojowych dla poszczególnych grup gospodarstw rolnych. Ogólne uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa w najbliższych dekadach: otwarty rynek, konkurencja, upowszechnianie GMO. Zróżnicowanie kondycji rozwojowej oraz szans podstawowych grup gospodarstw rolnych w różnych makroregionach. Propozycje interwencji strategicznych na rzecz ewolucji pożądanej w rolnictwie w poszczególnych makroregionach (NTS-1): centralnym, południowym, wschodnim, północno-zachodnim, południowo-zachodnim, północnym. Potrzeba sterowanej przez państwo rozbudowy we wsiach i małych prowincjonalnych miastach uniwersalnej gospodarki pozarolniczej. Krajowe i unijne źródła finansowania rozwoju wiejskiej gospodarki pozarolniczej i infrastruktury wsi w pierwszym ćwierćwieczu XXI wieku.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 127
Keywords
Citation
Belongs to collection