Raport z monitoringu wpływu systemów zarządzania jakością na koszty produkcji, działalność marketingową i integrację pionową przedsiębiorstw przemysłu spożywczego

Abstract
Plan wdrożenia i wdrażania obligatoryjnych systemów zarządzania jakością w przemyśle spożywczym. Stan wdrożenia i i wdrażania obligatoryjnych i nieobligatoryjnych systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach objętych ankietą. Wpływ systemów zarządzania jakością na koszty produkcji w badanych firmach. Wpływ na działalność marketingową oraz procesy integracji pionowej.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 119
Keywords
Citation
Belongs to collection