Scena polityczna województwa warmińsko-mazurskiego w latach 1998-2014

Abstract
Description
Fragment książki "Region Warmii i Mazur w europejskich procesach integracyjnych"
Keywords
Citation
Gajowniczek, Tomasz, Scena polityczna województwa warmińsko-mazurskiego w latach 1998-2014, w: "Region Warmii i Mazur w europejskich procesach integracyjnych", pod red. W. T. Modzelewskiego, INP UWM, Olsztyn 2014, s. 53-63.