Raport o wpływie Wspólnej Polityki Rolnej na tendencję polaryzacji gospodarstw rolnych w ramach poszczególnych makroregionów kraju. Część pierwsza

Abstract
Oczekiwania państwa dotyczące prawidłowego rozwoju i funkcjonowania wsi oraz rolnictwa w najbliższych dekadach XXI wieku. Zróżnicowanie poziomu rozwoju wsi w Polsce oraz w poszczególnych województwach i makroregionach. Zespalanie się treści narodowej polityki rolnej z treścią WPR przed i po akcesji. Wpływ dotychczas wykorzystywanej oraz przewidywanej na lata 2007-2013 pomocy unijnej na tendencje do polaryzacji gospodarstw rolnych. Celowość i możliwość stopniowego przekształcania gospodarstw marginalnych na gospodarstwa zdolne do akumulacji rozszerzonej. Skutki nadmiernego udziału marginalnych gospodarstw rolnych w strukturze agrarnej polskiego rolnictwa.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 93
Keywords
Citation
Belongs to collection