Wpływ prowadzonych działań promocyjnych na ruch turystyczny w mieście Częstochowa

Abstract
W obecnie obowiązujących realiach gospodarczych dużego znaczenia nabierają realizowane działania promocyjne. Chcąc pokonać konkurencję i przedstawić szerokiemu gronu odbiorców oraz w konsekwencji sprzedać swój produkt, należy go najpierw skutecznie wypromować. Takim właśnie produktem dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) są atrakcje turystyczne zlokalizowane na ich terenach. Właściwy dobór działań promocyjnych w JST skutkuje zwiększeniem ruchu turystycznego oraz dodatkowymi wpływami do budżetu, jak również istotnym z punktu widzenia społeczności lokalnej żywieniem społeczno-gospodarczym. Celem opracowania jest przedstawienie wpływu na ruch turystyczny działań promocyjnych, które są podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Description
Keywords
Citation
Wpływ prowadzonych działań promocyjnych na ruch turystyczny w mieście Częstochowa; Stefan Nowak, Piotr Halemba, Aneta Herbuś; W: Ekonomiczno-organizacyjne problemy działalności turystycznej w regionach; red nauk. Stefan Nowak; Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach; Katowice 2013. S. 78-94; ISBN 978-83-64036-24-8