Poprawić Gwiezdne Wojny, czyli estetyka wobec zjawiska fan edit. Z rozważań nad obecnością prosumentów we współczesnej kulturze filmowej i audiowizualnej

Abstract
Description
Keywords
Citation
Żaglewski, T. (2011). Poprawić Gwiezdne Wojny, czyli estetyka wobec zjawiska fan edit. Z rozważań nad obecnością prosumentów we współczesnej kulturze filmowej i audiowizualnej, w: Konteksty sztuki – Konteksty estetyki. Medium a doświadczenie, A. Drzał-Sierocka, M. Skrzeczkowski (red.), Łódź: Wydawnictwo Officyna, ss. 97-107.
Belongs to collection