Ewolucja rynku mięsnego i jej wpływ na proces transmisji cen

Abstract
Zmiana rynkowych uwarunkowań produkcji przetwórstwa mięsa: ekonomiczne determinanty popytu na mięso; spożycie mięsa i jego przetworów w latach 1990-2007. Zmiany krajowej podaży mięsa czerwonego i drobiu oraz ich przetworów. Handel zagraniczny mięsem. Zmiany struktur produkcyjnych: procesy dostosowawcze w sferze produkcji i przetwórstwa ; zmiany w kanałach dystrybucji. Rozwój systemu rynkowego: funkcjonowanie systemu informacji mięsa. Transmisja cen na rynku mięsa. Największe sieci detaliczne w Polsce.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 73
Keywords
Citation
Belongs to collection