Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów rolniczych w 2006 roku

Abstract
Organizacja badań w ramach systemu AGROKOSZTY w 2006 roku i kontrola jakości danych. Założenia metodyczne. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia uzyskana z działalności badanych gospodarstw konwencjonalnych: pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, gryka, rzepak, krowy mleczne, żywiec wołowy, żywiec drobiowy, kury nioski. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia uzyskana z działalności badanych gospodarstw ekologicznych. Analiza zróżnicowania nadwyżek bezpośrednich z uprawy żyta ozimego i pszenicy ozimej.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 60
Keywords
Citation
Belongs to collection