Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (4)

Abstract
Zrównoważenie indywidualnych gospodarstw rolnych w świetle wybranych kryteriów. Sieć Natura 2000 a szanse i ograniczenia rozwoju obszarów wiejskich. Regulacje prawne i skutki implementacji zasady wzajemnej zgodności środowiskowej w wybranych krajach UE.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 59
Keywords
Citation
Belongs to collection