Pilne potrzeby do rozwiązania w rolnictwie polskim

Abstract
Oddziaływanie sektora spożywczego na kierunki modernizacji w rolnictwie. Rozwój mleczarstwa podlaskiego na tle kraju. Wzajemne relacje sektora przetwórczego i surowcowego na przykładzie cukrowni i gospodarstw z uprawy buraków cukrowych. Zmiana agrarna w woj. podkarpackim. Projekty zmian WPR w odniesieniu do mleczarstwa (system kwotowania). Reforma unijnego rynku cukru. Dylematy organizacji rynku owoców i warzyw przed i po integracji Polski z UE.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 71
Keywords
Citation
Belongs to collection