Dziesięć lat „otwartego nieba” nad Polską – implikacje dla turystyki

Abstract
Liberalizacja transportu lotniczego w Polsce spowodowała olbrzymie zmiany rynku. Zmiany te miały zarówno charakter ilościowy, jak i jakościowy. Gwałtownie wzrosła liczba pasażerów, rozwinięta została sieć połączeń, zwłaszcza z portów regionalnych. Do większości tych zmian przyczyniła się działalność przewoźników niskokosztowych. Zmiany rynku transportu lotniczego istotnie wpłynęły w sposób bezpośredni lub pośredni na całą gospodarkę turystyczną. Do najważniejszych zmian po stronie popytowej należą: wzrost popularności transportu lotniczego w wyjazdach turystycznych, zwiększenie popularności wyjazdów krótkoterminowych w różnych porach roku, wzrost liczby wyjazdów indywidualnych i wzrost zainteresowania podróżnych samodzielnym komponowaniem swoich pakietów wyjazdowych.
Description
Keywords
Citation
Pijet-Migoń E., 2014, Dziesięć lat „otwartego nieba” nad Polską – implikacje dla turystyki,
Belongs to collection