Programowanie neurolingwistyczne (NLP) jako narzędzie pracy menedżera w warunkach kryzysu

Abstract
Artykuł prezentuje teoretyczne rozważania dotyczące możliwości zastosowania NLP w trakcie radzenia sobie z kryzysem przez menedżerów. Autorka przedstawia w nim psychospołeczne ujęcie kryzysów oraz omawia wybrane zagadnienia z zakresu NLP, służące jako środek do działań antykryzysowych w pracy menedżera. Do szczególnie istotnych zaliczyła zasoby, komunikację, cele, twórcze rozwiązywanie problemów i bariery w skutecznym działaniu.
Description
Strona wydawnictwa: www.orgmasz.pl/wydawnictwo/index/html
Keywords
Citation
E. Kowalczyk, Programowanie neurolingwistyczne (NLP) jako narzędzie pracy menedżera w warunkach kryzysu, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, 11/2010
Belongs to collection