PROW i SPO "Rolnictwo" - aspekt sektorowy i regionalny

Abstract
Wpływ pomocy publicznej na przekształcenia w rolnictwie , przemyśle spożywczym i na obszarach wiejskich. Ocena wpływu funduszy strukturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań PROW i SPO na przekształcenia obszarów wiejskich w kontekście regionalnym.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 51
Keywords
Citation
Belongs to collection