Procesy dostosowawcze w wielkoobszarowych gospodarstwach popegeerowskich (lata 2002-2005)

Abstract
Procesy dostosowawcze w gospodarstwach popegeerowskich do wymagań rynku i wyzwań związanych z integracją - organizacja i stosunki własnościowe, czynniki produkcji, produkcja rolnicza i pozarolnicza. Sytuacja ekonomiczno-finansowa w latach 2002-2005.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 46
Keywords
Citation
Belongs to collection