Odpad produkcji życia. Śmierć w kulturze współczesnej (rekonesans)

Abstract
Description
Citation
L. Urbańczyk, Odpad produkcji życia. Śmierć w kulturze współczesnej (rekonesans), "MOLE - czasopismo kulturalno-literackie", lato 2013, numer 2/002.
Belongs to collection