Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów rolniczych w 2005 roku

Abstract
Organizacja badań w ramach systemu AGROKOSZTY w 2005 r. Rozwój rolnictwa ekologicznego - stan i perspektywy. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia dla wybranych produktów rolniczych: pszenicy jarej, mieszanki zbożowej jarej, owsa, kukurydzy na ziarno, bobiku i łubinu słodkiego, buraków cukrowych, ziemniaków jadalnych, żywca wieprzowego. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia uzyskana z działalności badanych w gospodarstwach ekologicznych. Taksonomiczna ocena wybranych działalności produkcyjnych.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 33
Keywords
Citation
Belongs to collection