Dochodowość materialnych czynników produkcji w gospodarstwach indywidualnych w 2004 roku

Abstract
Dochodowość materialnych czynników produkcji w gospodarstwach indywidualnych wg regionów: Pomorze i Mazury, Wielkopolska i Śląsk, Małopolska i Pogórze, Mazowsze i Podlasie. Dochodowość materialnych czynników produkcji wg jakości gleb: słabych, średnich, dobrych. Dochodowość materialnych czynników produkcji wg wybranych typów produkcyjnych: uprawy i zwierzęta różne, zwierzęta ziarnożerne, zwierzęta żywione w systemie wypasowym, uprawy polowe.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 32
Keywords
Citation
Belongs to collection