Mobilność przestrzenna i społeczno-zawodowa ludności wiejskiej w latach 2000-2005

Abstract
Na podstawie badań ankietowych z lat 2000 i 2005 analizowano przeobrażenia obszarów wiejskich, a zwłaszcza ruchliwość społeczno-ekonomiczną wiejskich rodzin oraz zjawiska migracyjne. Poszczególne rozdziały charakteryzują: obszary wiejskie, zmiany w wielkości badanych wsi, mobilność rodzin.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 29
Keywords
Citation
Belongs to collection