Stan głównych działów gospodarki żywnościowej po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Sektor zbożowy, mięsny i napojów

Abstract
Sektor zbożowo-paszowy po wejściu do UE- ceny, popyt, produkcja i przetwórstwo. Sektor mięsny po wejściu do UE - ceny, handel zagraniczny, produkcja i przetwórstwo, stan ekonomiczny przedsiębiorstw. Sektor napojów alkoholowych i bezalkoholowych - rozwój rynku, stan ekonomiczny przedsiębiorstw.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 25
Keywords
Citation
Belongs to collection