Program Wieloletni. Synteza badań 2005 roku

Abstract
Ocena stanu polskiej gospodarki żywnościowej po wejściu Polski do UE. Ocena wpływu WPR na rynki rolne. Zmiany konkurencyjności polskich producentów żywności na Wspólnym Rynku Europejskim i na rynkach innych krajów. Analiza przebiegu realizacji i skutków programów PROW i SOP. Monitorowanie efektów ekonomicznych rozwoju systemów zapewnienia jakości i ich wpływu na konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej. Analiza wzajemnych relacji ekonomicznych między poszczególnymi elementami łańcucha żywnościowego. Analiza volumenu importu i cen importowanych towarów rolno-spożywczych objętych specjalną klauzulą ochronną. Miejsce polskiego rolnictwa na globalnym rynku żywnościowym. Polskie gospodarstwa rolnicze w pierwszych latach członkostwa. Zróżnicowanie regionalne w rozwoju rolnictwa oraz jego wpływ na problemy ekonomiczne i społeczne obszarów wiejskich. Rachunek nadwyżek ekonomicznych dla wybranych produktów rolniczych i klasyfikacja gospodarstw rolnych według zasad stosowanych w UE.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 23
Keywords
Citation
Belongs to collection