Rozwój rynku mleczarskiego i zmiany jego funkcjonowania w latach 1990-2005

Abstract
Zmiana rynkowych uwarunkowań produkcji i przetwórstwa mleka - popyt, spożycie, regulacje ekonomiczne rynku mleka. Zmiany krajowej podaży mleka i jego przetworów - produkcja, rozdysponowanie, przetwórstwo. Zmiany w handlu zagranicznym. Zmiany struktur produkcyjnych - procesy dostosowawcze w sferze produkcji i przetwórstwa oraz kanałach dystrybucji. Rozwój systemu rynkowego. Ceny, ich relacje oraz transmisja na rynku mleka.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 21
Keywords
Citation
Belongs to collection