Wpływ procesu globalizacji na rozwój rolnictwa na świecie

Abstract
Globalizacja finansowa a rolnictwo. Globalne regulacje w światowym handlu żywnością. Ocena wpływu na rozwój rolnictwa na świecie. Rolnictwo w zglobalizowanym świecie - kreacja nowej strategii rolniczej Polski. Globalne zmiany klimatu - wpływ na rozwój rolnictwa na świecie. Wyżywienie ludności na świecie.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 17
Keywords
Citation
Belongs to collection