Zróżnicowanie funkcji gospodarstw rolnych w ujęciu przestrzennym

Abstract
Określono kierunki i tempo zmian funkcji gospodarstw rolnych w różnych regionach kraju oraz zmiany charakteru całego rolnictwa stąd wynikające. Oceniono zmiany struktury funkcji i gospodarstw pod kątem zapewnienia warunków niezbędnych do racjonalnego odżywiania się społeczeństwa oraz wypełniania misji rolnictwa i wsi na rzecz rozwoju kraju.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 9
Keywords
Citation
Belongs to collection