Wybrane cechy społeczno-ekonomiczne ludności wiejskiej a rozwój wsi i rolnictwa

Abstract
Stan i struktura ludności wg wieku w latach 1988 i 2002. Wiek ludności związanej z rolnictwem. Stan cywilny ludności. Liczebność rodzin wiejskich. Stan zdrowia mieszkańców wsi. Poziom wykształcenia i aktywność zawodowa ludności wiejskiej.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 3
Keywords
Citation
Belongs to collection