Zmiany w strukturze społeczno-ekonomicznej ludności niechłopskiej w okresie transformacji ustrojowej

Abstract
Populacja niechłopska w latach 1996-2000. Struktura społeczno-demograficzna ludności niechłopskiej. Aktywność ekonomiczna. Charakterystyka rodzin niechłopskich.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 5
Keywords
Citation
Belongs to collection