Economic and social conditions of the development of the Polish food economy following Poland's accession to the European Union (Synthesis)

Abstract
Pozycja rolnictwa polskiego na globalnym rynku żywnościowym. Polska gospodarka żywnościowa w pierwszych latach po akcesji. Monitoring i analiza zmian polskiego łańcucha żywnościowego. Polskie gospodarstwa rolnicze w pierwszych latach po akcesji - efektywność i konkurencyjność. Wpływ funduszy strukturalnych UE na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. Zróżnicowanie regionalne rolnictwa i jego wpływ na społeczno-ekonomiczne problemy rozwoju obszarów wiejskich. Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w latach 2005-2008. Rozwój i aplikacja zaawansowanych metod analitycznych do ewaluacji ex-ante i ex-post efektów zmian WPR.
Description
Seria: Multi-Annual Programme 2005-2009. The economic and social conditions of the development of the Polish food economy following Poland's accession to the European Union, no 184.1
Keywords
Citation
Belongs to collection