Selected demographic characteristics of the rural population in 2000-2005

Abstract
Charakterystyka demograficzna ludności wiejskiej: wiek, płeć, wykształcenie, aktywność gospodarcza. Społeczno-demograficzna charakterystyka wybranych grup ludności wiejskiej: emigrujących, gospodarstw prowadzących działalność nierolniczą na obszarach wiejskich.
Description
Seria: Multi-Annual Programme 2005-2009. The economic and social conditions of the development of the Polish food economy following Poland's accession to the European Union, no 58.1
Keywords
Citation
Belongs to collection