The Polish food sector in the first years of membership (Synthesis)

Abstract
Wpływ integracji z UE na rolnictwo: wyniki produkcyjne, relacje czynników wytwórczych i produktywność, dochody, przemiany strukturalne. Przemysł spożywczy w procesie integracji z UE: przyspieszenie rozwoju, poprawa produktywności, przemiany strukturalne. Wpływ WPR na rynki rolne: zakres oddziaływania, dopłaty bezpośrednie, kwotowanie produkcji, ceny regulowane i interwencja rynkowa, subsydiowanie eksportu towarów rolno-spożywczych. Konkurencyjność polskich producentów żywności po wejściu do UE: metody analizy konkurencyjności, ocena wyników handlu zagranicznego, ocena przewag komparatywnych, rozwój eksportu, przewagi cenowe.
Description
Seria: Multi-Annual Programme 2005-2009. The economic and social conditions of the development of the Polish food economy following Poland's accession to the European Union, no 177.1
Keywords
Citation
Belongs to collection