Farms in Central and Eastern Europe - Today and Tomorrow

Abstract
Anglojęzyczna wersja referatów wygłoszonych na konferencji w Białowieży. Tematyka dotyczy stanu obecnego i perspektyw rozwoju rolnictwa i gospodarstw rolnych Europy Środkowej i Wschodniej, w kontekście integracji z UE i objęcia WPR.
Description
Seria: Multi-Annual Programme 2005-2009. The economic and social conditions of the development of the Polish food economy following Poland's accession to the European Union, no 98.1
Keywords
Citation
Belongs to collection