The living standards of rural families one year after the EU accession

Abstract
Czynniki wpływające na wyposażenie gospodarstw wiejskich. Warunki mieszkaniowe na obszarach wiejskich. Wyposażenie mieszkań w wybrane dobra użytku trwałego. Kategorie posiadanych urządzeń w gospodarstwach domowych w podziale na urządzenia z wybranych dóbr użytku trwałego.
Description
Seria: Multi-Annual Programme 2005-2009. The economic and social conditions of the development of the Polish food economy following Poland's accession to the European Union, no 36.1
Keywords
Citation
Belongs to collection