Skuteczność instrumentów polityki regionalnej i strukturalnej oddziałujących na rozwój przedsiębiorczości

Abstract
Finansowe instrumenty polityki wspierania przedsiębiorczości w aspekcie konwergencji. Transfer wiedzy do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich w wyniku subsydiowania działalności przedsiębiorstw.
Description
Seria: Program Wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej; nr 77
Keywords
Citation
Belongs to collection