Nowa polityka rolna UE - kontynuacja czy rewolucja?

Abstract
Ocena potencjału polskiego rolnictwa oraz wpływu nowych programów Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2014-2020 na zwiększenie jego konkurencyjności w Unii Europejskiej i na świecie. Alokacyjne i dochodowe efekty płatności bezpośrednich w kontekście nowej reformy Wspólnej Polityki Rolnej: przykład Niemiec. Wpływ nowej polityki rolnej na wyspecjalizowany region rolniczy Meklemburgia-Pomorze Przednie. Nowa WPR a konkurencyjność przedsiębiorstw rolnych i przemysłu spożywczego. Zmiany strukturalne w produkcji zwierzęcej jako wyzwanie dla nowej Wspólnej Polityki Rolnej: przypadek Litwy. Wpływ obecnej i nowej polityki rolnej na rozwój najważniejszych upraw w Bułgarii. Konkurencyjność rumuńskiego handlu produktami rolno-spożywczymi oraz nowa polityka rolna. Finansowe aspekty zrównoważenia rolnictwa. Zmiany w strukturze społeczno-demograficznej mieszkańców wsi i zatrudnieniu w rolnictwie indywidualnym. Rolnictwo wobec zmian klimatu. Renta polityczna a inwestycje producentów rolnych. Rola rządu w budowaniu konkurencyjności obszarów wiejskich w Serbii. Niektóre kwestie dotyczące zarządzania zasobami w świetle niedoborów żywności i luki energetycznej. Analiza powiązań między Wspólną Polityką Rolną a bezpieczeństwem żywnościowym w regionie śródziemnomorskim.
Description
Seria: Program Wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej; nr 99
Keywords
Citation
Belongs to collection