Przemiany w strukturze agrarnej indywidualnych gospodarstw rolnych

Abstract
Zmiany w strukturze obszarowej gospodarstw indywidualnych. Zróżnicowanie przestrzenne przemian obszarowych. Gospodarstwa nowopowstałe i zlikwidowane w latach 2005-2011. Lokalne uwarunkowania w obrocie ziemią rolniczą i jej zagospodarowaniu. Rola dzierżaw w przemianach agrarnych. Perspektywy zmian w rynkowym obrocie ziemią.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection