Określenie roli kapitału ludzkiego w rozwoju obszarów wiejskich

Abstract
Kapitał ludzki a rozwój obszarów wiejskich. Przestrzenne zróżnicowanie w nasileniu rozwoju badanych miejscowości. Poziom wiedzy i kwalifikacje zawodowe ludności wiejskiej. Wybrane placówki infrastruktury społecznej.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection