Stan środowiska naturalnego, rolnictwo ekologiczne i agroturystyka we wsiach objętych ankietą IERiGŻ-PIB

Abstract
Oceniono zmiany w stanie środowiska naturalnego, jakie zaszły w latach 2005-2011, z uwzględnieniem źródeł jego zagrożenia. Analizowano sytuację w sferze rozwoju agroturystyki i rolnictwa ekologicznego. Opinie sołtysów i społeczności lokalnych wsi objętych ankietą IERiGŻ-PIB z 2011 roku odniesiono do wyników ankiet z lat poprzednich (2005 i 2000 r.).
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection