Klasyfikacje klastrów i inicjatyw klastrowych. Wnioski dla systemu wspierania struktur klastrowych w Polsce

Abstract
Description
Keywords
Citation
Baran, M. (2008). Klasyfikacje klastrów i inicjatyw klastrowych. Wnioski dla systemu wspierania struktur klastrowych w Polsce. W M. Stawicki, W. Pander (Red.), Metody ewaluacji polityk wspierania klastrów ze środków strukturalnych (ss. 39-46). Warszawa, Wyd. AT Group Sp. z o.o.
Belongs to collection