BLISKI WSCHÓD 1948 – WOJNA O NIEPODLEGŁOŚĆ IZRAELA.

Abstract
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie genezy oraz przebiegu pierwszej wojny izraelsko – arabskiej, z uwzględnieniem powiązanych z nią wydarzeń w regionie Bliskiego Wschodu. Ponadto w artykule, autor chciałby uwzględnić analizę skutków i konsekwencji społecznych wywołanych opisywanymi wydarzeniami.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection