Umiejętność korzystania z informacji na przykładzie prac olimpijskich z geografii

Abstract
Kształtowanie umiejętności korzystania z informacji to jeden z celów preferowanych w założeniach reformy edukacji. Weryfikację tych umiejętności umożliwia analiza poziomu pisemnych prac olimpijskich. Porównanie prac z pięciu ostatnich olimpiad geograficznych wskazuje na lawinowo rosnące ograniczanie się uczniów do wykorzystywania informacji (często zupełnie bezkrytycznie) pochodzących wyłącznie ze źródeł internetowych. Obserwuje się też rosnący brak umiejętności wyselekcjonowania, uporządkowania i analizy posiadanych informacji geograficznych. Przedmiotem szczególnej uwagi nauczycieli powinno być położenie nacisku na eliminowanie zaobserwowanych problemów.
Description
Keywords
Citation
Anisiewicz R., 2007, Umiejętność korzystania z informacji na przykładzie prac olimpijskich z geografii. [w:] Region w edukacji przyrodniczo-geograficznej. Nauki Gegraficzne w Badaniach Regionalnych, Instytut Geografii Akad. Świętokrzyskiej, Kielce, s. 11-13
Belongs to collection